Phát biểu đầu tiên của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris phát biểu tối 7.11.2020. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris phát biểu tối 7.11.2020. Ảnh: AFP
Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris phát biểu tối 7.11.2020. Ảnh: AFP
Lên top