Phát biểu chia tay LHQ, ông Obama kêu gọi giải pháp hoà bình ở Biển Đông