Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát biểu chia tay LHQ, ông Obama kêu gọi giải pháp hoà bình ở Biển Đông