Pháp xác định được 25 ổ lây nhiễm COVID-19 mới

Pháp xác định được 25 ổ dịch COVID-19 mới ở hầu khắp các khu vực của đất nước. Ảnh: AFP.
Pháp xác định được 25 ổ dịch COVID-19 mới ở hầu khắp các khu vực của đất nước. Ảnh: AFP.
Pháp xác định được 25 ổ dịch COVID-19 mới ở hầu khắp các khu vực của đất nước. Ảnh: AFP.
Lên top