Pháp: Tổng tham mưu trưởng từ chức vì bất bình với Tổng thống

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers, duyệt binh nhân Quốc khánh 14.7.2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers, duyệt binh nhân Quốc khánh 14.7.2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers, duyệt binh nhân Quốc khánh 14.7.2017. Ảnh: Reuters