Pháp thúc giục Lebanon thành lập chính phủ ngay lập tức

Thủ tướng được chỉ định của Lebanon Mustapha Adib. Ảnh: AFP
Thủ tướng được chỉ định của Lebanon Mustapha Adib. Ảnh: AFP
Thủ tướng được chỉ định của Lebanon Mustapha Adib. Ảnh: AFP
Lên top