Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên Đại Tây Dương

Tên lửa có khả năng hạt nhân M51 phóng đi từ tàu ngầm Pháp Le Téméraire vào ngày 12.6.2020. Ảnh: Hải quân Pháp.
Tên lửa có khả năng hạt nhân M51 phóng đi từ tàu ngầm Pháp Le Téméraire vào ngày 12.6.2020. Ảnh: Hải quân Pháp.
Tên lửa có khả năng hạt nhân M51 phóng đi từ tàu ngầm Pháp Le Téméraire vào ngày 12.6.2020. Ảnh: Hải quân Pháp.
Lên top