Pháp siết hạn chế ngừa COVID-19, công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' mới

Pháp công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 nhằm thắt chặt hạn chế, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Ảnh: Reuters
Pháp công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 nhằm thắt chặt hạn chế, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Ảnh: Reuters
Pháp công bố bản đồ ''vùng nguy hiểm'' đối với COVID-19 nhằm thắt chặt hạn chế, ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Ảnh: Reuters
Lên top