Pháp sẽ thẳng tay trấn áp các cuộc biểu tình “áo vàng” bất hợp pháp

Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra ở Pháp trong bảy tuần (Ảnh: AFP)
Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra ở Pháp trong bảy tuần (Ảnh: AFP)
Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã nổ ra ở Pháp trong bảy tuần (Ảnh: AFP)
Lên top