Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Pháp quan tâm an ninh vùng biển, vùng trời Châu Á-Thái Bình Dương