Pháp: Phong trào biểu tình "Áo vàng" trở lại Paris

Phong trào Áo vàng trở lại trong bối cảnh Pháp lo ngại tái bùng dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.
Phong trào Áo vàng trở lại trong bối cảnh Pháp lo ngại tái bùng dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.
Phong trào Áo vàng trở lại trong bối cảnh Pháp lo ngại tái bùng dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.
Lên top