Pháp phong tỏa 1 tháng khu vực thủ đô Paris và vùng lân cận để ngừa COVID

Thủ đô Paris của Pháp chính thức bước vào giai đoạn phong tỏa kéo dài 1 tháng kể từ 20.3. Ảnh: AFP
Thủ đô Paris của Pháp chính thức bước vào giai đoạn phong tỏa kéo dài 1 tháng kể từ 20.3. Ảnh: AFP
Thủ đô Paris của Pháp chính thức bước vào giai đoạn phong tỏa kéo dài 1 tháng kể từ 20.3. Ảnh: AFP
Lên top