Pháp phát lệnh giới nghiêm COVID-19 tại Paris và 8 thành phố

Tổng thống Pháp ban hành lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Paris và 8 thành phố khác. Ảnh: AFP
Tổng thống Pháp ban hành lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Paris và 8 thành phố khác. Ảnh: AFP
Tổng thống Pháp ban hành lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Paris và 8 thành phố khác. Ảnh: AFP
Lên top