Pháp phạt Google 592 triệu USD

Google bị Pháp phạt 592 triệu USD. Ảnh: Google
Google bị Pháp phạt 592 triệu USD. Ảnh: Google
Google bị Pháp phạt 592 triệu USD. Ảnh: Google
Lên top