Pháp nói về mối liên hệ giữa COVID-19 và Viện Virus Vũ Hán

Pháp tuyên bố không có thông tin chứng thực mối liên hệ giữa nguồn gốc COVID-19 và phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: AFP
Pháp tuyên bố không có thông tin chứng thực mối liên hệ giữa nguồn gốc COVID-19 và phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: AFP
Pháp tuyên bố không có thông tin chứng thực mối liên hệ giữa nguồn gốc COVID-19 và phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top