Pháp “lùi bước” để dẹp loạn bạo động “áo gile vàng”

Những người biểu tình "áo gile vàng". Ảnh: Reuters
Những người biểu tình "áo gile vàng". Ảnh: Reuters
Những người biểu tình "áo gile vàng". Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top