Pháp lên kế hoạch cho các tuyến taxi bay trong tương lai

Xe taxi điện Volocopter GmbH 2X. Ảnh: Volocopter.
Xe taxi điện Volocopter GmbH 2X. Ảnh: Volocopter.
Xe taxi điện Volocopter GmbH 2X. Ảnh: Volocopter.
Lên top