Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Pháp lại báo động với vụ bắt cóc con tin, ít nhất 2 người chết