Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Bảo tàng Louvre tại Pháp trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Getty Images.
Bảo tàng Louvre tại Pháp trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Getty Images.
Bảo tàng Louvre tại Pháp trong tình trạng đóng cửa. Ảnh: Getty Images.
Lên top