Pháp đốn cây sồi 230 năm tuổi để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris

Cây sồi 230 năm tuổi bị đốn hạ để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AFP
Cây sồi 230 năm tuổi bị đốn hạ để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AFP
Cây sồi 230 năm tuổi bị đốn hạ để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AFP
Lên top