Pháp điều tra nhà hàng dành cho giới thượng lưu giữa dịch COVID-19

Pháp đang điều tra cáo buộc về những nhà hàng cao cấp bí mật dành cho giới thượng lưu Paris bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp đang điều tra cáo buộc về những nhà hàng cao cấp bí mật dành cho giới thượng lưu Paris bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Pháp đang điều tra cáo buộc về những nhà hàng cao cấp bí mật dành cho giới thượng lưu Paris bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top