Pháp diễu binh mừng Quốc khánh đậm chất chống COVID-19

Pháp diễu binh mừng Quốc khánh ngày 14.7.2021. Ảnh: AFP
Pháp diễu binh mừng Quốc khánh ngày 14.7.2021. Ảnh: AFP
Pháp diễu binh mừng Quốc khánh ngày 14.7.2021. Ảnh: AFP
Lên top