Pháp: Đâm xe gần Toulouse, ít nhất 3 sinh viên bị thương

Địa điểm xảy ra vụ đâm xe vào một nhóm sinh viên bên ngoài một trường trung học gần Toulouse, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP
Địa điểm xảy ra vụ đâm xe vào một nhóm sinh viên bên ngoài một trường trung học gần Toulouse, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP