Pháp: Ca tử vong thứ hai do nhiễm COVID-19 là giảng viên đại học

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi họ rời khỏi cửa tòa nhà Galeries Lafayette ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters
Khách du lịch đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi họ rời khỏi cửa tòa nhà Galeries Lafayette ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters
Khách du lịch đeo khẩu trang phòng COVID-19 khi họ rời khỏi cửa tòa nhà Galeries Lafayette ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters
Lên top