Pháp: Bệnh nhân COVID-19 trong ICU tăng vọt

Mức tăng hàng ngày số lượng bệnh nhân COVID-19 ICU ở Pháp lên cao nhất trong vòng 5 tháng. Ảnh: AFP
Mức tăng hàng ngày số lượng bệnh nhân COVID-19 ICU ở Pháp lên cao nhất trong vòng 5 tháng. Ảnh: AFP
Mức tăng hàng ngày số lượng bệnh nhân COVID-19 ICU ở Pháp lên cao nhất trong vòng 5 tháng. Ảnh: AFP
Lên top