Pháp ban hành lệnh kiểm dịch COVID-19 mới với du khách từ 4 quốc gia

Các biển chỉ dẫn biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở sân bay Roissy-Charles de Gaulle ở Paris, Pháp, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Các biển chỉ dẫn biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở sân bay Roissy-Charles de Gaulle ở Paris, Pháp, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Các biển chỉ dẫn biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở sân bay Roissy-Charles de Gaulle ở Paris, Pháp, tháng 3.2021. Ảnh: AFP
Lên top