Pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney có thể bị hủy ngay trong năm mới 2020

Australia đang tranh cãi có nên hủy màn pháo hoa năm mới 2020 ở Sydney hay không. Ảnh: Reuters
Australia đang tranh cãi có nên hủy màn pháo hoa năm mới 2020 ở Sydney hay không. Ảnh: Reuters
Australia đang tranh cãi có nên hủy màn pháo hoa năm mới 2020 ở Sydney hay không. Ảnh: Reuters
Lên top