Phanh phui bê bối sửa điểm thi có hệ thống của đại học Nhật Bản

Lãnh đạo Đại học Y Tokyo xin lỗi về bê bối sửa điểm. Ảnh: Japan Times
Lãnh đạo Đại học Y Tokyo xin lỗi về bê bối sửa điểm. Ảnh: Japan Times
Lãnh đạo Đại học Y Tokyo xin lỗi về bê bối sửa điểm. Ảnh: Japan Times
Lên top