Phản ứng trước lệnh cấm, TikTok đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump

TikTok và công ty mẹ ByteDance ngày 18.9 đã đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
TikTok và công ty mẹ ByteDance ngày 18.9 đã đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
TikTok và công ty mẹ ByteDance ngày 18.9 đã đệ đơn kiện chống lại lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top