Phản ứng đầu tiên của Triều Tiên về lời đe dọa của ông Donald Trump

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: Yonhap