Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Trump khi Iran nhận bắn hạ máy bay Ukraina

Iran thừa nhận bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Iran thừa nhận bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Iran thừa nhận bắn hạ máy bay Ukraina. Ảnh: AFP
Lên top