Phản ứng đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi Mỹ đánh Syria

Tổng thống Putin lên án Mỹ tấn công Syria. Ảnh: RT/AFP
Tổng thống Putin lên án Mỹ tấn công Syria. Ảnh: RT/AFP
Tổng thống Putin lên án Mỹ tấn công Syria. Ảnh: RT/AFP
Lên top