Phản ứng của Việt Nam về đề nghị hợp tác khai thác trên biển của ông Vương Nghị

Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: BNG.
Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: BNG.
Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: BNG.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top