Phản ứng của phía ông Biden khi ông Trump đồng ý chuyển giao quyền lực

Tổng thống Donald Trump đồng ý chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden dù vẫn tiếp tục theo đuổi các thách thức pháp lý. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump đồng ý chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden dù vẫn tiếp tục theo đuổi các thách thức pháp lý. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump đồng ý chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden dù vẫn tiếp tục theo đuổi các thách thức pháp lý. Ảnh: AFP.
Lên top