Phản ứng của ông Thaksin khi Pheu Thai thành lập liên minh 7 đảng

Đảng Pheu Thai thành lập liên minh 7 đảng. Ảnh: Bangkok Post.
Đảng Pheu Thai thành lập liên minh 7 đảng. Ảnh: Bangkok Post.
Đảng Pheu Thai thành lập liên minh 7 đảng. Ảnh: Bangkok Post.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top