Phản ứng của lãnh đạo Đảng Cộng hòa về lần đầu phát biểu của ông Trump

Ông Donald Trump sẽ phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ngày 28.2. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump sẽ phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ngày 28.2. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump sẽ phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ngày 28.2. Ảnh: AFP.
Lên top