Phần tử dẫn dắt bạo loạn Điện Capitol từng làm việc cho FBI

Vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top