Phần tử cực đoan đâm dao trọng thương Bộ trưởng an ninh Indonesia

Bộ trưởng an ninh Indonesia Wiranto bị đâm dao. Ảnh: CNA.
Bộ trưởng an ninh Indonesia Wiranto bị đâm dao. Ảnh: CNA.
Bộ trưởng an ninh Indonesia Wiranto bị đâm dao. Ảnh: CNA.
Lên top