Phân tích kinh ngạc về khả năng sự sống bắt nguồn từ sao Hỏa

Sự sống có thể bắt nguồn từ sao Hỏa trong một môi trường giống như bãi muối này ở vùng Altiplano của Nam Mỹ. Ảnh: NASA
Sự sống có thể bắt nguồn từ sao Hỏa trong một môi trường giống như bãi muối này ở vùng Altiplano của Nam Mỹ. Ảnh: NASA
Sự sống có thể bắt nguồn từ sao Hỏa trong một môi trường giống như bãi muối này ở vùng Altiplano của Nam Mỹ. Ảnh: NASA
Lên top