Phân lập thành công chủng virus Corona gây bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh

Nhân viên y tế đang chuẩn bị tiến hành kiểm dịch COVID-19 tại các chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang chuẩn bị tiến hành kiểm dịch COVID-19 tại các chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế đang chuẩn bị tiến hành kiểm dịch COVID-19 tại các chợ ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Lên top