Phân biệt SARS-CoV-2 và cúm mùa

SARS-CoV-2 khác cúm mùa. Ảnh: Tân Hoa Xã
SARS-CoV-2 khác cúm mùa. Ảnh: Tân Hoa Xã
SARS-CoV-2 khác cúm mùa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top