Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phái đoàn quốc tế do WHO đứng đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc gây đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Phái đoàn quốc tế do WHO đứng đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc gây đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Phái đoàn quốc tế do WHO đứng đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc gây đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top