Phái đoàn điều tra WHO đi thăm chợ hải sản Vũ Hán

Xe của phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đi vào bên trong khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 31.1. Ảnh: AFP
Xe của phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đi vào bên trong khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 31.1. Ảnh: AFP
Xe của phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu đi vào bên trong khu chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 31.1. Ảnh: AFP
Lên top