Phác họa chi tiết nhất về tín hiệu bí ẩn từ vũ trụ

Kính thiên văn vô tuyến LOFAR phát hiện sóng vô tuyến tần số thấp từ một chớp sóng vô tuyến. Ảnh: Daniëlle Futselaar/ McGill University.
Kính thiên văn vô tuyến LOFAR phát hiện sóng vô tuyến tần số thấp từ một chớp sóng vô tuyến. Ảnh: Daniëlle Futselaar/ McGill University.
Kính thiên văn vô tuyến LOFAR phát hiện sóng vô tuyến tần số thấp từ một chớp sóng vô tuyến. Ảnh: Daniëlle Futselaar/ McGill University.
Lên top