Phá đường dây bắt cóc, cưỡng hiếp, ép phụ nữ có bầu sinh con để bán

Các nạn nhân được giải cứu. Ảnh: NZ Herald
Các nạn nhân được giải cứu. Ảnh: NZ Herald
Các nạn nhân được giải cứu. Ảnh: NZ Herald
Lên top