Pfizer xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP.
Lên top