Pfizer thúc đẩy xin cấp phép mũi tiêm thứ 3 để duy trì miễn dịch COVID-19

Hãng Pfizer cho rằng cần tiêm mũi vaccine COVID-19  thứ 3 sau liều thứ 2 khoảng 6 tháng để duy trì miễn dịch ở mức cao nhất. Ảnh: Pfizer
Hãng Pfizer cho rằng cần tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 sau liều thứ 2 khoảng 6 tháng để duy trì miễn dịch ở mức cao nhất. Ảnh: Pfizer
Hãng Pfizer cho rằng cần tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 3 sau liều thứ 2 khoảng 6 tháng để duy trì miễn dịch ở mức cao nhất. Ảnh: Pfizer
Lên top