Pfizer thử thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống

Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống. Ảnh: AFP
Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống. Ảnh: AFP
Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 dạng viên uống. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top