Pfizer lạc quan có vaccine COVID-19 trong năm nay

Pfizer lạc quan cung cấp 40 triệu liều vaccine COVID-19 vào năm 2020 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Pfizer lạc quan cung cấp 40 triệu liều vaccine COVID-19 vào năm 2020 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Pfizer lạc quan cung cấp 40 triệu liều vaccine COVID-19 vào năm 2020 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top