Pfizer kiếm thêm 5 tỉ USD của chính phủ Mỹ từ thuốc điều trị COVID-19

Thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer. Ảnh: Pfizer
Thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer. Ảnh: Pfizer
Thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer. Ảnh: Pfizer
Lên top