Pfizer công bố dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine với trẻ 5-11 tuổi

Vaccine COVID-19 của Pfizer cho thấy hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 5-11 tuổi trong các thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer cho thấy hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 5-11 tuổi trong các thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer cho thấy hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 5-11 tuổi trong các thử nghiệm lâm sàng. Ảnh: AFP
Lên top